Evenemang

Årsmöte

2022-04-02 16:00

Årsmöte

Är du medlem i Varnan Vis- och folkmusikförening? (Kanske ska du kolla om medlemsavgiften för 2022 är betald.) Då är du välkommen till årsmöte lördagen den 2 april kl 16.00 på Mastmagasinet. Efter årsmötesförhandlingarna äter vi en bit (du betalar själv...) och pratar vidare. Anmäl dig som svar på detta mejl så vi kan skicka ut handlingar till dig samt reservera plats i restaurangen. Dagordning i bilagan. Medlemsavgiften är 150 kr, Swish 123 682 4684 eller bg 5073-3229. Glöm inte att meddela att det är medlemsavgift och för vem eller vilka personer det gäller, samt din mejladress. Varmt välkommen!


Dagordning årsmöte 2 april 2022 Varnan Vis- och folkmusikförening 1. Årsmötets öppnande. 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet 4. Fastställande av dagordning 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkningarna. 6. Föredragning av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning. 7. Fastställande av bokslut. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Valberedningens föredragning. 10. Val av revisorer. 11. Val av valberedning. 12. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret. 13. Beslut om medlemsavgift och entrérabatter. 14. Övriga frågor 15. Årsmötets avslutande